Privacy

Privacy

 • Privacy policy

  Privacyverklaring Score International B.V.

  Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Score International B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving in de Algemene Verordening Geegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Score International B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • IP adres

  Achteraf betalen met Klarna
  Score geeft je in samenwerking met Klarna de mogelijkheid om achteraf te betalen. Wanneer voor achteraf betalen wordt gekozen zal Klarna een kredietevaluatie uitvoeren, wat kan inhouden dat een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt gedaan.

  Contactgegevens Klarna:
  Klarna AB (publ)
  Sveavägen 46
  111 34 Stockholm
  www.klarna.be

  Registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

  Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Toegang portaal
  Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
  Afhandelen bestelling
  Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

  Reclame
  Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

  Contactformulier en nieuwsbrief

  Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Ook kun je je afmelden door een mail te sturen naar info@scorejeans.be. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

  Locatiegegevens
  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.

  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

  App store
  De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

  Publicatie
  Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

  Verstrekking aan derden
  Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
  In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

  Cookies
  Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

  Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

  Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

  Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

  Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

  Bewaartermijnen
  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

  Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je ons te allen tijde contacteren via onderstaande gegevens.

  Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor de Autoriteit Persoonsgegevens contacteren.

  Keurmerk en reviews
  Onze sites valt onder het keurmerk van Trusted Shops. Trusted Shops verzekerd jouw order kosteloos, zodat je er zeker van bent dat je een veilige aankoop hebt gedaan. Zij controleren ons op het opvolgen van Europese wetgeving met betrekking tot kopen op afstand en verzorgen onze reviews. Zij zijn hierin onafhankelijk.

  Trusted Shops GmbH is gevestigd op Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

  Wanneer de trustbadge op de site verschijnt, wordt er automatisch een zogenaamde log file op de server van Trusted Shops aangemaakt. In deze file staan onder andere jouw IP-adres, datum en tijd van de sessie, de hoeveel data die verstuurd is en wie de aanvrager is. Deze data wordt niet geëvalueerd en wordt zeven dagen na jouw bezoek aan onze site automatisch overschreven.

  Andere persoonelijke data wordt alleen naar Trusted Shops gestuurd als je nesluit om, na het afronden van jouw order, gebruik te maken van producten van Trusted Shops. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops.

  Contactgegevens
  Score International B.V.
  Marketing 31
  6921 RE Duiven
  info@scorejeans.be
  +31 026-3193464 (Kantoor Nederland)

  Cookies

  Doubleclick: van Google. Dat gebruiken we om advertenties te kunnen tonen. Om te kijken hoe dat werkt, meet Doubleclick website gebruik.

  Google Adwords Conversion: Google plaatst onze advertenties boven en onder de zoekresultaten. Om het effect van deze advertenties te meten, plaats Google hiervoor een cookie.

  Doubleclick Floodlight: Alweer van Google. Hiermee kunnen we meten hoe verschillende advertenties effect op elkaar hebben.

  Facebook Custom Audience: op deze manier kan Facebook doelgroepen samenstellen.

  Google Dynamic Retargeting: dit gebruiken we om je de meest relevante advertenties te laten zien.

  Google Adwords User Lists:  dit gebruiken we om je de meest relevante advertenties te laten zien.

  Facebook Connect: We maken gebruik van social media buttons.  Facebook kan hiermee jouw persoonsgegevens verzamelen. Check hiervoor jouw instellingen bij Facebook.

  Google Analytics: we meten het gebruik van onze site, om deze zo goed mogelijk te laten werken. Google mag deze data niet voor andere doeleinden gebruiken en we anonimiseren de IP-adressen.

  Pingdom: via Pingdom meten we hoe snel onze site is.

  Hotjar: Hotjar helpt ons de site te verbeteren door  bij te houden waar wordt geklikt op de site.

  Trusted Shops: Dit is het Europese keurmerk waar we bij aangesloten zijn. Zij verzorgen ook onze reviews.

  GA Audiences: Google helpt ons hiermee om doelgroepen samen te stellen. Dat zorgt ervoor dat de site op een makkelijke manier voor iedereen aantrekkelijk kunnen maken.

  Convert: Voor we iets wijzigen, testen we dit via Convert. Zo weten we zeker dat we de site echt verbeteren.

 • Gegevens

  Score gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Score zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over onze collecties, merken en acties indien je hier toestemming voor hebt gegeven. Als je hier niet langer prijs op stelt, is er de mogelijkheid je uit te schrijven op onze website.
  • Als je bij Score een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een wachtwoord opgeven zodat je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere bestelling ingevuld hoeven te worden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en verbeteren.
 • Score verkoopt jouw gegevens niet

  Score zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Indien gewenst heb je recht op verwijdering van je opgegeven persoonsgegevens.

 • Cookies

  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Score gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Score geen cookies ontvangt maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Vragen?

  Score is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Score over jou heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of deze wilt laten afschermen en/of verwijderen, dan kun je ons per e-mail of telefonisch contacteren via info@scorejeans.be of +31 026-3193464 (Kantoor Nederland). Score zal jou binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent jou verwerkt hebben en of wij aan een eventueel verzoek tot verbetering, afscherming of verwijdering zullen of kunnen voldoen.

Menu Home Cart Winkels